Į rinką nepateko 350 kg nesaugaus aliejaus

23

rapsu-aliejusUAB „Rudugys” (Danės g. 45, Klaipėda) uždrausta tiekti rinkai nerafinuoto vynuogių kauliukų aliejaus siuntą (gamintojas – „Azamet PRO SRL”, kilmės šalis Moldova), jame nustačius sveikatai pavojingų teršalų likučių.

Ištyrus aliejaus mėginį Nacionaliniame maisto ir veterinarijos rizikos vertinimo institute, jame nustatytas benzo(a)pireno kiekis (38,6 ?g/kg) ir bendras 4 policiklinių aromatinių angliavandenilių kiekis (237,0 ?g/kg) beveik 20 kartų viršijo didžiausias leistinas teršalų koncentracijas (2,0 ?g/kg ir 10 ?g/kg).

Didžioji nesaugaus aliejaus siuntos dalis (350 kg) saugoma įmonės sandėlyje ir turės būti saugiai sunaikinta. UAB „Rudugys” įpareigota susigražinti iš prekybos vietų šio aliejaus pavyzdžius (apie 20 kg).

Tai jau antras atvejis per pastaruosius du mėnesius, kai UAB „Rudugys” iš to paties tiekėjo importavo nesaugų, policikliniais aromatiniais angliavandeniliais užterštą moldavišką aliejų, todėl įmonei nurodyta sugriežtinti savikontrolės ir tiekėjų vertinimo procedūras. Be to, visą iš gamintojo „Azamet PRO SRL” į Lietuvą importuojamą produkciją bus leidžiama realizuoti tik gavus teigiamus valstybinės kontrolės metu atrinktų mėginių tyrimų rezultatus.

Dėl pasikartojančių panašaus pobūdžio pažeidimų, UAB „Rudugys” didmeninės prekybos sandėlis priskirtas padidintos rizikos grupei ir bus įtrauktas į nepatikimų įmonių sąrašą.

Apie nerafinuotą vynuogių kauliukų aliejų su padidintu cheminių teršalų kiekiu Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba informavo Europos Komisiją Skubiųjų pranešimų apie nesaugų maistą ir pašarus sistema (RASFF).

Policikliniais aromatiniais angliavandeniliais maisto produktai gali užsiteršti rūkymo, kaitinimo ir džiovinimo procesų metu, kai sudaromos sąlygos tiesioginiam maisto sąlyčiui su degimo produktais. Dėl šių maiste esančių cheminių teršalų keliamo pavojaus žmonių sveikatai mokslininkai yra pareiškę griežtą nuomonę bei išvadą – benzo(a)pirenas, benzo(a)antracenas, benzo(b)fluorantenas ir chrizenas yra genotoksiniai kancerogenai, galintys sukelti vėžinius susirgimus.

Jurgita Savickaitė
Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba
vyriausioji specialistė, atstovė spaudai