Šios dienos vardadieniai:
Dienos patarlė

Studentai galės tapti karo medikais

studentai-karo-medikai1

Nuo sausio 3 d. prasideda registracija į Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus, skirtus medicinos studentams. Lietuvos aukštųjų mokyklų medicinos ar odontologijos mokslų studentai turės galimybę tapti karo medikais.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymuose studentams bus suteikiama galimybė įgyti atsargos karininko laipsnį ir karo medicinos gydytojo kvalifikaciją. Baigę studijas studentai galės rinktis karo mediko kelią. Jei nuspręs karjeros siekti civiliniame gyvenime ir likti atsargos karininku, galės būti šaukiami prisijungti prie savo kolegų kariuomenėje ir, pavyzdžiui, išvykti į tarptautinę misiją, kurioje įgytų neįkainojamos patirties.

Jaunesniųjų karininkų vadų mokymai medicinos studentams trunka trejus mokslo metus. Pirmais mokymų metais studentai įgis bazinių karinių žinių ir įgūdžių, antraisiais – išmoks vadovauti medicinos paramos vienetui, o trečiaisiais – vykdyti karo medicinos gydytojo funkcijas. Šie mokymai vyksta pagal specialiai karo medicinos gydytojų rengimui pritaikytą programą.

Mokymų metu dalyviams suteikiamas privalomąją pradinę karo tarnybą atliekančių karių statusas ir tokiam statusui numatytos socialinės garantijos bei aprūpinimas: dalyviai aprūpinami karine apranga ir amunicija, mokamas nustatyto dydžio maitinimosi išlaidų piniginė kompensacija, išmokos buitinėms išlaidoms ir kt.

studentai-karo-medikai2

Mokymuose gali dalyvauti tiek vaikinai, tiek merginos, kurie yra aukštųjų universitetinių mokyklų medicinos ar odontologijos fakulteto medicinos studentai ar absolventai (optimalu, jei Jaunesniųjų karininkų vadų mokymus pradeda ketvirto kurso medicinos fakulteto ir trečio kurso odontologijos fakulteto studentai, kad vienu metu gautų aukštojo mokslo diplomus ). Dalyvaujančių amžius – nuo 18 iki 32 metų. Jie negali būt teisti už tyčinius nusikaltimus ir turi pagal sveikatos būklę būti tinkami karo tarnybai.

Mokymų metu studentai išmoks valdyti ginklą, susipažins su taktika, topografija, išbandys radijo ryšio procedūras, įgis karo inžinerijos ir medicinos žinių.

Baigus kursus vyks kvalifikacijos egzaminas, kurį išlaikiusiems suteikiama karo medicinos gydytojo (medicininės paramos vieneto vado) kvalifikacija ir jaunesniojo atsargos karininko laipsnis.

studentai-karo-medikai3

Nuo 2012 m. rudens Krašto apsaugos ministerija atnaujina jaunesniųjų karininkų vadų mokymus aukštųjų mokyklų studentams. Jaunesniųjų karininkų vadų kursai studentams Lietuvos kariuomenėje buvo pradėti organizuoti 1998 m. Nuo 2006 m. mokymus šalies mastu nustota rengti, išskyrus Klaipėdą, kur Karinių jūrų pajėgų mokymo centras organizuoja karinių jūrų pajėgų jaunesniųjų karininkų vadų mokymus Klaipėdos universiteto Jūreivystės instituto ir Lietuvos aukštosios jūreivystės mokyklos studentams.

Norintys dalyvauti atrankoje nuo sausio 3 d. gali pildyti anketas adresu www.karys.lt arba skambinti nemokamu telefonu 8 800 12340.

KAM archyvo nuotr.

 

Kretingos.info 

(Visited 23 times, 1 visits today)
123456